menu Home chevron_right

Gizlilik


Kişisel Verilerin Korunması ve Genel Gizlilik Politikası

 

EMT , kullanıcıların kendisine www.elektronikmuziktoplulugu.com adlı web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri üçüncü kişilerle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web sitemizi kullanan kullanıcıların  ve 3. Kişilerin bilgisine ve dikkatine sunmaktayız. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde toplanan kişisel verileri ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.www.elektronikmuziktoplulugu.com’un Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası aşağıda yer almaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklayabilecek olup, söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmekteyiz.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme:
EMT olarak, 6698 sayılı KVKK’nun 3. maddesi uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kanun Kapsamında Kişisel Verinin Tanımı:
6698 sayılı KVKK kapsamında “kişisel veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu açıdan tarafınıza ait kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası, kütüğünüz vb.), iletişim, mobil uygulamayı ve/veya web sitesini kullanırken kullandığınız yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil telefon markası-modeli, kullandığınız akıllı elektronik sair cihazların marka ve modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketler vb.) gibi sizin belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi kanunen kişisel veri olarak ifade edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:
6698 sayılı KVKK’nun 3. maddesi uyarınca, şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak,ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, yeniden düzenlenerek, değiştirilerek, mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlanmak kaydıyla: açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hâle getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK’nun 3. Maddesi kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
6698 sayılı KVKK’nun 5. Maddesi çerçevesinde, aşağıdaki belirtilen şartlardan birinin varlığı hâlinde, paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesinin mümkün olduğuna dair açık rızanızın olduğunu kabul etmektesiniz. Kişisel verileriniz şu sebeplerle kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden hizmet alan ve ödeme yapan kişinin/şirketin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri ve diğer kanunlar/yasal düzenlemeler tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Kullanıcılarımızın daha iyi bir hizmet almalarını sağlamak, müşterilerimize güncellemeler hakkında bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamamızdan hizmet alan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek;
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek maksadıyla;

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK ve ilgili kanuni düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Sizlere vereceğimiz her türlü hizmete dair gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Elektronikmuziktoplulugu.com olarak sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta marinalar olmak üzere kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, sigorta şirketleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Ayrıca, Kişisel verileriniz ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, finans kurumlarına, sağlayıcılara veya firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli
Kişisel verileriniz,

 • Şirketimizin internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla, ad, soyad, TC kimlik numarası, pasaport numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, yaşı, cinsiyeti, mesleği, yemek tercihleri, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bayilerimiz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
 • Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;
  işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması
KVKK’nun 5. Maddesi uyarınca, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan marinalara ve hizmet aracılarına da aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere ve/veya yeterli korumanın bulunmaması halinde  bile Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izni dahilinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması
Kişisel verileriniz, şirketimizin veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla sorumludur. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve ilgili kullanıcının üyeliği iptal edilecektir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilecektir.

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızca alınacaktır.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve aydınlatma yükümlülüğü daihilinde KVKK’ya uygun olarak EMT tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ettiğinizi kabul etmektesiniz.

 

Elektronikmuziktoplulugu.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:
E.posta: İNFO@ELEKTRONİKMUZİKTOPLULUGU.COM

Telefon; 08508400368

 

 

Şirketimiz, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

 

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ:

Bu web sitesini/uygulamayı ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve/veya bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi  beyan etmiş olmaktasınız. Eğer gizlilik sözleşmesi şartları ve site koşullarını onaylamıyorsanız, siteyi kullanmamanız gerekmektedir.

Anonim Veriler: Elektronikmuziktoplulugu.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Elektronikmuziktoplulugu ve işbirliği içinde olduğu şirketler, aracı kurumlar ve kişiler tarafından anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Başka sitelere bağlantı verilmesi: Elektronikmuziktoplulugu, Web Sitesi/Mobil Uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir.  Şirket, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Başka web sitelerine ait bağlantıların dockingtomarina.com  sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte ve tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Başka web sitelerine yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle Şirket’in sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra Şirket’in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul etmektesiniz. Bağlantı verilen web sitelerinin/mobil uygulamaların kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Şirket sorumlu değildir. Benzer biçimde başka bağlantılı sitelerden Şirket’in izni olsun ya da olmasın elektronikmuziktoplulugu.com web sitesine/mobil uygulamamıza sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmektesiniz.

Banka / Kredi Kartı Bilgileri: Elektronikmuziktoplulugu.com tarafından kullanıcıların banka / kredi kartı bilgileri yalnızca satın alma işlemi sırasında banka veya ödeme kuruluşu tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Ancak elektronikmuziktoplulugu.com kullanıcılarının bir sonraki satın alma işlemlerini kolaylaştırması için PCI DSS sertifikalı kurumlar aracılığıyla kart bilgilerinin saklanabileceği bir altyapı sunmaktadır. PCI DSS standardına sahip ve BDDK tarafından lisanslanan Kart Saklama Hizmetleri sonucunda banka/kredi kartlarında bulunan bilgiler Kimlik Doğrulama (Authentication) ve Yetki (Authoziation) adımlarını kolaylaştırarak, banka / kredi kart sahiplerine güvenli ve kolay bir ödeme aracı kullanma imkanı sağlamaktadır.

Mobil cihazlara kaydedilen veriler: Kullanıcıların Web Sitesi/Mobil Uygulama dahilinde üye olduktan sonra ekleyecekleri fatura bilgileri, kullanıcının kişisel bilgileri ve kayıtlı bulunan tekneye dair bilgiler ve teknenin özellikleri, kullanım kolaylığı yaratması açısından kullanıcıların mobil cihazında yerel olarak Mobil Uygulama içinde de kaydedilebilmektedir. İşbu bilgilerin mobil cihazlara kaydedilmesi kullanıcının tercihine bağlı olup, kullanıcının tüm bu bilgilerin kaydedilmesini tercih etmediği hallerde bilgiler kaydedilmeyecektir.

Web Sitesi/Mobil Uygulama dahilinde izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için web sitesi/mobil uygulama kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler kanunlar ve yasal mevzuat dahilinde uygulanmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla sorumludur. Ancak Şirket, alınan tüm tedbirlere rağmen kişisel verilerin internet sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve online servislerin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmektesiniz. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve ilgili kullanıcının üyeliği iptal edilecektir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilecektir.

Çocukların güvenliği: Şirketimiz, 18 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kimseler hakkında asla bilgi toplanmamakta ve düzenlenmemektedir. Web sitemiz /mobil uygulamamız dahilinde yer alan hiçbir veri çocukların ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır. Web sitemize/uygulamamıza üye olmak için kullanıcı sözleşmemizde reşit olma koşulu bulunmaktadır.

Kullanıcı verilerinin açıklanabildiği durumlar: Kullanıcıya ait kişisel veriler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, şirket bilgileri, vergi numarası ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Elektronikmuziktoplulugu.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel verilerden herhangi birinin Elektronikmuziktoplulugu.com işbirliği içinde olduğu ve bağlı şirketler hariç diğer üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda Elektronikmuziktoplulugu.com, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  ;

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
 2. Elektronikmuziktoplulugu.com’un kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
 3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

Elektronikmuziktoplulugu.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Çerezlerin (cookie) durumu: Elektronikmuziktoplulugu.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımı hakkındaki bilgileri, kendisi veya 3. partiler tarafından hazırlanan teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. İşbu teknik iletişim dosyaları, bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış dosyalardan veri sağlayamaz ve sisteminize/ağ bağlantınıza zarar vermez. Teknik iletişim dosyası, kullanıcının oturum bilgilerini, parolasını ve tercihlerini saklayarak oturumun açık kalmasını sağlar, bir sonraki ziyaretinde kullanıcıyı tanıyarak kullanımı kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm çerezleri kabul etmiş olursunuz. Ayarlarınızı teknik iletişim dosyalarının gelmemesi olarak seçmeniz halinde sitemizde/uygulamamızda ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız veriler azalabilir ve/veya bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.

Anket, yarışma ve benzeri hallerde toplanan veriler:  Elektronikmuziktoplulugu.com, tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere ve yarışmalara cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Elektronikmuziktoplulugu.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

E-bülten gönderimleri ve duyurular: Elektronikmuziktoplulugu.com, kullanıcılarını ekonomik gelişmeler, gündem ve kendi alanları hakkında bilgilendirmek amaçlı e-bülten gönderimi yapabilir. Gerekli gördüğü hallerde ya da iştirakleri ile anlaşması halinde tanıtım ve bilgilendirme içerikli kampanya veya teklif duyuruları gönderebilir. Kullanıcılar bu e-postaların kendilerine ulaşmasını e-postanın alt kısmında açıklandığı üzere, belirtilen linke tıklayarak engelleyebilirler.

 

 

 ILETISIM

info@elektronikmuziktoplulugu.com

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play